Lite Şirkət
PORT: 100
RAM: 100
HDD: 100
CPU: 100
İP Adresi: 100
Dillər: 100
Qiyməti: 100 AZN